7 Card Stud Hi Lo (ja 8 or better) säännöt

14.06.2006 | Aihe: Pokeri säännöt

Seven Card Stud Hi Lo peliä pelataan kuten tavallista Seven Card Studia (ks. Säännöt – 7 Card Stud). Ainoa ero liittyy potin jakamiseen, mihin Hi Lo nimen lopussa viittaa.

Hi/Lo pelimuodossa kunkin jaon potti jaetaan kahtia. Toinen puolikas menee pelajalle, joka voi muodostaa korteistaan parhaan pokerikäden, ja toinen puolestaan pelaajalle, joka voi muodostaa korteistaan huonoimman pokerikäden. Sääntöjen erikoisuus on, että samalla pelaajalla voi olla sekä paras että huonoin käsi.

Jos pelin nimen perässä on numero, esimerkiksi 7 card stud 8 or better, on kyse samasta pelistä muutamalla lisäsäännöllä varustettuna. Tästä lisää myöhemmin.

Pelin eteneminen

Peli etenee showdowniin asti kuten tavallinen seven card stud. Showdownissa pelaajat muodostavat korteistaan kuitenkin yhden sijaan kaksi kättä, parhaimman ja huonoimman mahdollisen. Molemmissa käsissä saa käyttää samoja kortteja – joskus paras ja huonoin käsi voivat jopa muodostua täsmälleen samoista korteista.

Parhaan viiden kortin pokerikäden omaava voittaa puolet potista. Parasta kättä ratkottaessa on käsien arvojärjestys normaali.

Huonoimman viiden kortin pokerikäden omaava voittaa potin toisen puolikkaan. Jotta pelaaja pääsee mukaan huonoimpien käsien vertailuun, täytyy hänen pystyä esittämään käsi, jossa on viisi eri korttia. Jos kyse on 8 or better versiosta, huonoin käsi ei myöskään saa sisältää yhtään kahdeksikkoa suurempaa korttia. Jos kukaan pelaajista ei pysty muodostamaan ehtoja täyttävää kättä, menee jaon koko potti parhaan käden omistajalle.

Huonointa kättä ratkottaessa käsien arvojärjestys ei ole normaali, sillä huonoja käsiä vertaillessa suoria tai värejä ei tunneta. Ässä on huonoimpien käsien vertailussa pakan pienin kortti, eli huonoin mahdollinen käsi on nimellä “wheel” tunnettu A-2-3-4-5.

Pottia jaettaessa on merkittävää se, että sama pelaaja voi hyvinkin voittaa potin molemmat puolikkaat (ks. esimerkki 2). Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että jos pottia ei voi jakaa tasan, menee ylimääräinen merkki parhaan käden omistajalle. Esimerkiksi jos pienin käytössä oleva pelimerkki on 50$ ja potissa on 1050$, saa parhaan käden omistaja 550$ ja huonoimman omistaja 500$.

Pari esimerkkiä käsien muodostamisesta.

Esimerkki 1.
Pelaaja A: 2348866
Paras käsi 88664, huonoin käsi 23468.

Pelaaja B: AAKKKJ9
Paras käsi AAKKK. Huonointa kättä ei ole, sillä korteista ei voi muodostaa viiden kortin kättä jossa suurin kortti olisi 8 tai alle.

Tulos: Pelaaja B voittaa parhaan käden potin ja pelaaja A huonoimman käden potin.

Esimerkki 2.
Pelaaja A: 23456KQ
Paras käsi 23456, huonoin käsi 23456

Pelaaja B: AA3567K
Paras käsi: AAK67, huonoin käsi A3567

Tulos: Pelaaja A voittaa sekä parhaan että huonoimman käden potit, sillä huonojen käsien vertailussa suoria ei tunneta.Kommentoi